De Visser GWW

De specialisten van de Visser GWW zijn zowel ervaren in het aanbrengen van normale bestratingen, zoals bijvoorbeeld een oprit, maar zeker ook in het aanleggen van sierbestrating. Het afleveren van perfect werk is het resultaat van meerdere factoren; Professionals met kennis van materialen en constructies. Hierbij voorzien wij in producten en materialen van de hoogste kwaliteit en machines die onder iedere omstandigheid het werk ondersteunen.

Dankzij de continuïteit in onze aanpak kunnen wij een spoedige oplevering bieden. Deskundigheid verzekert topkwaliteit van het eindproduct en het naleven van alle Veiligheidsvoorschriften bespaart zorgen en kosten. De Visser GWW houdt zich bezig met zowel particuliere als zakelijke klanten. Het werk dat aan ons wordt toevertrouwd voeren we uit op het hoogste kwaliteitsniveau.

Vertrouwen

De Visser GWW wil op haar terrein de aannemer compleet van dienst zijn. We maken bindende afspraken en gaan hiermee aan de slag. Het werk dat aan ons wordt toevertrouwd voeren we uit op het hoogste kwaliteitsniveau, binnen de tijd en conform de bestekken. De Visser GWW heeft vakbekwame allrounders in dienst en investeert daarnaast in haar mensen. Doordat wij zorgvuldig selecteren op onze mensen en hen regelmatig van bijscholingen voorzien, garanderen wij hooggekwalificeerde en gemotiveerde vaklieden. Daarnaast werken we met vaste onderaannemers die op dezelfde wijze met hun mensen omgaan. Zo kunnen we het traject van bouwkundige tekening tot gedetailleerde afwerking voor de opdrachtgever uit handen nemen.

Voldoen aan alle strenge eisen.

Het voldoen aan de gestelde eisen houdt een bedrijf alert en innovatief. Bovenal is het een garantie dat we werken conform de hoogste veiligheidseisen. De totale verantwoording over het project kunt u rustig aan ons overlaten. Als we spreken over het totale proces van de uitvoering, horen daar bijvoorbeeld ook het regelen van alle mogelijke hulpmiddelen bij. Kortom de Visser GWW kan u bijstaan in zakelijke en particuliere projecten, wij hopen dan ook u van dienst te zijn.